آموزش آهنگ تو این زمونه ( ریتم 6/8)

ریال 120,000

سرفصل های آموزش آهنگ تو این زمونه

  • آموزش ریتم 6/8
  • چگونگی اجرای ریتم 6/8 مناسب برای این ترانه
  • توصیه های درباره تنوع دادن به ریتم
  • چگونگی گرفتن آکوردها
  • چگونگی خواندن دقیق متن شعر بر روی آکوردها