آموزش ریتم زدن با پیک (ریتم 4/4)

سرفصل‌های این ویدیو:

  • آشنایی با روش استاندارد گرفتن پیک بین انگشتان
  • چگونگی ضربه زدن به سیم ها
  • تمرین با یک ریتم 4/4
  • تنوع در ریتم و سرعت در هنگام ریتم زدن