آموزش آهنگ بازی از والایار( ریتم و آکورد)

این دروه برای هنرجویان تازه کار مناسب است.

  • آموزش ریتم آهنگ والایار
  • آموزش آکوردهای گیتار آهنگ والایار
  • اجرای کامل آهنگ والایار