نحوه  انگشت گذاری آکوردهای گیتار به شکل باره با شروع از سیم 5

در این ویدیو کاربردینحوه  انگشت گذاری آکوردهای گیتار به شکل باره با شروع از سیم 5 را یاد می گیرید.

برای مشاهده ویدیوی رایگان  و یا دانلود آن صفحه را اسکرول کنید.