نمایش یک نتیجه

نمره 5.00 از 5
ریال 110,000
نمره 4.50 از 5
ریال 110,000
نمره 5.00 از 5
ریال 110,000
نمره 4.50 از 5
ریال 110,000
نمره 4.33 از 5
ریال 110,000
نمره 4.50 از 5
ریال 110,000
نمره 4.50 از 5
ریال 170,000
نمره 4.75 از 5
ریال 140,000
نمره 4.33 از 5
ریال 90,000
نمره 4.60 از 5
ریال 90,000
نمره 5.00 از 5
ریال 90,000
نمره 5.00 از 5
ریال 70,000

آموزش رایگان گیتار

آموزش ریتم زدن با پیک (ریتم 4/4)

نمره 4.14 از 5
نمره 4.67 از 5
ریال 90,000

آموزش تصویری گیتار

آموزش ریتم 4/4 در گیتار پاپ

نمره 4.89 از 5

آموزش رایگان گیتار

آموزش ریتم 6/8 سنگین در گیتار

نمره 5.00 از 5