آرشیو برچسب های: رویدادهای لامینور

رویدادهای لامینور با هداف ایجاد فضای مناسب برای اجرای هنرجویان و دوستان نزدیک لامینور برگزار می شود. امیدواریم با تکرار این رویدادها فضای خوبی برای هنرجویان آموزش گیتار فراهم آوریم