آرش یاسمینی
مدرس گیتار

نمره 4.00 از 5

آموزش تصویری گیتار

آموزش ریتم رومبا در گیتار

نمره 5.00 از 5

آموزش تصویری گیتار

آموزش آرپژ 6/8 در گیتار

نمره 5.00 از 5
نمره 4.33 از 5
نمره 5.00 از 5
نمره 4.00 از 5